Vacature

Manager Testen en Beproeven programma aanpak wegtunnels

Locatie

Amsterdam

Functie omschrijving

De werkzaamheden bestaan onder ander uit: - Het uitvoeren van product risicoanalyses; - Het opstellen van een teststrategie; - Het monitoren en bewaken van het gebruik van de teststrategie bij de diverse stakeholders; - Het (laten) voorbereiden en definiëren van de verschillende testen en beproevingsfases van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam in samenwerking met de diverse stakeholders; - Het opstellen en coördineren van het testproces i.r.t. andere processen:

  • Verantwoordelijk voor het in achtnemen van testprocedures;
  • Risicoanalyse opstellen m.b.t. het testproces, aanpak, planning en testomgevingen;
  • Het organiseren en coördineren van de inbreng en inzet van relevante deskundigen.

- Het samenwerken met de testmanager/verantwoordelijken bij de leverancier(s) en het gezamenlijk komen tot een integrale testplanning/aanpak; - Het ondersteunen van de vaststelling van de acceptatiecriteria; - Het beoordelen van en adviseren over het opstellen van test en beproevingsmateriaal; - Het leveren van testrapportages; - Het ondersteunen van de (eind)beoordeling door stakeholders; - Het vaststellen van de bevindingenprocedure inclusief wijze van vastlegging:

  • Het controleren van de kwaliteit van de testen opgeleverd door de verschillende leveranciers;
  • Het bewaken dat testen en resultaten zijn gedocumenteerd.

Profiel

Contactpersoon

Neem Contact op met: Jan Jansen
T: +31207519935
E: jan.jansen@multi.engineering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multi nv, Orlaylaan 10, 9140 Temse, België - T + 32 (0)3 710 58 10 - F + 32 (0)3 710 58 11 - info@multi.engineering