Vacature

Projectleider OTO

Locatie

Amsterdam

Functie omschrijving

De werkzaamheden bestaan onder ander uit: Het opstellen van een OTO-aanpak op programmaniveau; Het afstemmen van de OTO-aanpak met de juiste stakeholders; Het ondersteunen van de Manager Commissioning zowel op proces als op inhoud; Het ondersteunen van de diverse projecten van het programma op het gebied van OTO; Het samenwerken met de andere taakgebieden in het programma om te komen tot een integratie van OTO in de complete cyclus van systeemengineering; Het monitoren en bewaken van het gebruik van de OTO-aanpak bij de diverse stakeholders; Het tijdig signaleren en onder de aandacht brengen van mogelijke knelpunten en hierop maatregelen organiseren; Het adviseren van de gebruikers(organisatie) hoe om te gaan met het taakgebied OTO in de continuïteit; Het (laten) voorbereiden, definiëren en beoordelen van de verschillende OTO-producten; Het opstellen van eisen voor een OTO-omgeving en het beoordelen van de geleverde OTO-omgeving.

Profiel

Minimaal een erkend HBO diploma

Vijf jaar ervaring in OTO vakgebied

Drie jaar ervaring als OTO projectleider

Ervaring op onderwijskundig gebied in combinatie met technische diciplines

Kennis en ervaring met het opbouwen van een opleiding inclusief certificering Kennis en ervaring met de inzet van de leermiddelen Kennis en ervaring met de analyse van de behoefte van stakeholders en deze omvormen naar concrete opleiding

De mate van kennisen ervaring met verkeers- en tunneltechnische installaties (VTTI) De mate van kennis en ervaring met doorlopen van een tunnelsysteeminstallatie-implementatie van initiatiefase t/m ingebruikname De mate van kennis en ervaring met OTO op het gebied van tunnelsystemen Deze aspecten zijn slechts opgenomen ter toelichting ten behoeve van inschrijvers en zijn niet te beschouwen als nadere (sub)criteria. De aspecten zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgesomd en zijn evenmin limitati

 

Contactpersoon

Neem Contact op met: Remy Ris
T: +31623633207
E: remy.ris@multi.engineering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multi nv, Orlaylaan 10, 9140 Temse, België - T + 32 (0)3 710 58 10 - F + 32 (0)3 710 58 11 - info@multi.engineering