Vacature

Risicomanager

Locatie

Amsterdam

Functie omschrijving

Opstellen en beheren van risicodossiers met aandacht voor zowel projectinterne als raakvlakrisico's en risico's m.b.t. stakeholderbelangen; Organiseren en faciliteren van risicosessies en challenge gesprekken; Beoordeling en bewaking van de risicobeheersing, effectiviteit daarvan inclusief bijsturing daarop waar nodig; Gevraagd en ongevraagd advies geven aan risico-verantwoordelijken van de projecten; Het ondersteunen van de risico-verantwoordelijken bij de kwartaalrapportages; Deelname aan relevante projectoverleggen; Afstemming met andere risicomanagers t.b.v. delen van kennis en ervaring.

Profiel

In het bezit van een erkende HBO of WO diploma in een technische richting dan wel vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring.

Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) als risicomanager.

Aantoonbare kennis en ervaring met risicomanagement van infrastructurele projecten; in ontwerp- en uitvoeringsfase.

Aantoonbare kennis en ervaring met risicomanagement systemen

Aantoonbare kennis en ervaring met (light)rail projecten

Contactpersoon

Neem Contact op met: Remy Ris
T: +31623633207
E: remy.ris@multi.engineering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multi nv, Orlaylaan 10, 9140 Temse, België - T + 32 (0)3 710 58 10 - F + 32 (0)3 710 58 11 - info@multi.engineering