Vacature

Adviseur Systems Engineering

Locatie

Amsterdam

Functie omschrijving

De Adviseur System Engineering van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam is verantwoordelijk voor de implementatie van systems engineering, waarbij de methodiek ondersteunend is en het doel leidend.

Jij maakt deelt uit van het team Systeemintegratie en werkt nauw samen met een andere Adviseur Systems Engineering om te komen tot een eenduidige structuur voor eisen, ontwerpen, verificatie- en validatievoorschriften.

Je zet je in om de SE- benadering te versterken en waar mogelijk te verbeteren. Het hoort bij je rol om de voordelen van de SE-benadering en de toepassing van methodieken die hieraan bijdragen in te bedden in het programma en duidelijk te maken in het team.

Je bent op het gebied van SE  een inhoudelijke vraagbaak en coach voor het team.

Profiel

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:
  • Het opstellen en implementeren van een systems engineering structuur passend bij de programma- en renovatie opgave;
  • Het bewaken, adviseren en bijsturen ten aanzien van de toepassing van de vastgestelde system engineering methodiek;
  • Meedenken over - en zo nodig het initiatief nemen tot - de verbetering van kaders, werkwijzen en standaarden binnen de organisatie en bij de bepaling en vertaling van de informatiebehoefte.
  • Het beheren van Relaticsomgeving en het bieden van ondersteuning aan het team;
  • Het opstellen en implementeren van een Requirement Engineering structuur passend bij de renovatie opgave en het najagen op de kwaliteit en volledigheid;
  • Het afstemmen van de programmabehoefte met de senior informatieadviseur;
  • Het tijdig signaleren en escaleren van mogelijke knelpunten (issues).

Contactpersoon

Heb je vragen over deze vacature dan kan je bellen op 020 7519935 of bel direct met Remy Ris op 06 236 332 07. Mailen kan ook naar remy.ris@multi.engineering (zonder .nl of .com).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multi nv, Orlaylaan 10, 9140 Temse, België - T + 32 (0)3 710 58 10 - F + 32 (0)3 710 58 11 - info@multi.engineering