Vacature

Ontwerpleider

Locatie

Noord Holland

Functie omschrijving

Als ontwerpleider geef je leiding aan het ontwerpproces van civieltechnische en bouwkundige werken en constructies op basis van wensen en eisen van opdrachtgevers. Je stuurt als ontwerpleider één tot vier ontwerpers aan.

Een greep uit de werkzaamheden als ontwerpleider:

 • Aansturen van ontwerp tenders ten behoeve van grote, integrale en multidisciplinaire projecten;
 • Toezien op de werkuitvoering door medewerkers in kwalitatieve en kwantitatieve zin;
 • Oplossen van onvolkomenheden en/of problemen die niet door medewerkers kunnen of mogen worden opgelost;
 • Leiden van projectoverleggen en vergadering en het informeren van de leidinggevende;
 • Inventariseren en bespreken van wensen en eisen van de opdrachtgever, gebruikers en eventuele andere belanghebbenden;
 • Het (globaal) ramen van de kosten van ontwerpoplossingen binnen het project en het aangeven van alternatieven;
 • Zorgdragen voor het hoofdmatenplan aan de hand van het programma van eisen en rekening houdend met de verschillende randvoorwaarden;
 • Zorgdragen voor situatieschetsen en ontwerptekeningen en het (laten) uitvoeren van metingen ter plaatse;
 • Toetsen van berekeningen aan bestekvoorwaarden en diverse normen/normeringen en overige gestelde eisen;
 • Vaststellen van mogelijke knelpunten, oplossingen en de daarbij behorende eisen waaraan te ontwerpen constructies moeten voldoen en rekening houdend met kwaliteit en veiligheid.

Profiel

 • Je beschikt over de nodige vakkennis en expertise en zorgt er ook voor dat die up-to-date blijft;
 • Je beschikt over analytisch denkvermogen;
 • Je bent creatief, nauwkeurig en zorgvuldig;
 • Je kunt goed leidinggeven.

Contactpersoon

Neem Contact op met: Remy Ris
T: +31623633207
E: remy.ris@multi.engineering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multi nv, Orlaylaan 10, 9140 Temse, België - T + 32 (0)3 710 58 10 - F + 32 (0)3 710 58 11 - info@multi.engineering