Project

Inspection Coordinator / Inspectors

Opdrachtgever

SBM Offshore

Periode

2013 - present

Omschrijving

Multi heeft gedurende de nieuwbouwfase van de FPSO’s een gedeelte van de Inspectie Coordinatie werkzaamheden voor haar rekening genomen. Tevens heeft MULTI Inspectors ingezet op de projecten.

Het contract van de opdrachtgever betrof de bouw en lease van beide FPSO’s voor eindgebruiker Petrobras. Onze medewerker was verantwoordelijk voor de coordinatie van de Inspecties en planning van Inspectors op het aan te leveren equipment en werkzaamheden aan (deel) constructies.

De inzet van de projectmedewerker heeft ervoor gezorgd dat de Inspecties conform planning zijn verlopen. Tevens heeft zij bijgedragen aan het opleveren van een zo volledig mogelijke rapportage na elke afzonderlijke inspectie.

De inzet van onze Inspectors hebben bijgedragen aan het conform specificatie en kwaliteit op leveren van equipment en (deel) constructies.

Disciplines

Piping & Mechanical, Steel & Civil

PLC

Procurement, Construction

Multi nv, Orlaylaan 10, 9140 Temse, België - T + 32 (0)3 710 58 10 - F + 32 (0)3 710 58 11 - info@multi.engineering