Project

Nieuwe tussendrukleiding

Opdrachtgever

Arcelor Mittal

Periode

2016 - 2017

Omschrijving

Voor de vernieuwing van het gaspijpsysteem van de ArcelorMittal Gent hoogoven moest er een nieuwe gaspijp van 2800 mm diameter op de site geïnstalleerd worden tussen bestaande structuren en installaties.
De studiedienst van ArcelorMittal behandelt de studie van werken aan bestaande installaties en het realiseren van nieuwe installaties.
Er is een heel dichte samenwerking met Multi voor de berekening en opvolging van de staalstructuren voor de nieuwe tussendrukleiding met voortdurende wisselwerking tussen beide partijen.

Er werden 10 nieuwe torens ontworpen om de pijp op een niveau van meer dan 20 m te ondersteunen. Deze steunt gedeeltelijk op nieuwe fundamenten, maar ook op bestaande structuren die versterkt moesten worden.
Eenmaal de structuren vastlagen kon de berekening van de profielen beginnen.
Na berekening werd dit project ook nog verder opgevolgd, dat wil zeggen: de contacten met de aannemers, werfvergaderingen, eventuele problemen oplossen,…

Disciplines

PLC

Multi nv, Orlaylaan 10, 9140 Temse, België - T + 32 (0)3 710 58 10 - F + 32 (0)3 710 58 11 - info@multi.engineering