Project

Ontmanteling Peak Shaving (PSP)

Opdrachtgever

Fluxys

Periode

2013-2014

Omschrijving

Multi is verantwoordelijk voor het aanleveren van een site coördinator.

Fluxys breekt twee grote tanks, die ooit dienst deden voor de opslag van vloeibaar LNG gas, in de achterhaven van Zeebrugge af. Multi staat in voor projectassistentie in de vorm van het aanleveren van een site coordinator met specialisatie Construction Management.

Het project bestaat uit volgende fases:

 • Gedeeltelijk ontmantelen, slopen en verwijderen van de volledige technische installaties met behoud van grond, rioleringen, van de LIN (vloeibare stikstof) unit en kantoren. De vloeibare stikstof wordt o.a. gebruikt voor het schoonmake van de leidingen en om toe te voegen aan het LNG bestemt voor de UK.
 • Ontmantelen en slopen van de beide 50.000m³ LNG opslagtanks
 • Ontmantelen en slopen van de 60 ton zware verdampers (5 stuks)
 • Ontmantelen en slopen van de hoge druk turbines en het compressorgebouw
 • Slopen van alle buizenbruggen en productieleidingen
 • Slopen van het controlegebouw, inclusief de transformatoren
 • Slopen van het schuimblusgebouw en het pomphuis inclusief alle roterend equipment.
 • Verwijderen van alle ondergrondse leidingsystemen en elektrische kabelkanalen, met uitzondering van de straatverlichting en de kabels voor de automatische toegangspoorten.
 • Verwijderen van alle ondergrondse fundaties en massieven
 • Terreinen terug in hun originele staat brengen voor teruggave aan de concessie-eigenaar.
 • De projectuitvoering wordt volledig uitbesteed aan een tijdelijke vereniging (THV PeakShaving) van aannemers.

Fluxys houd het eindtoezicht op de correcte uitvoering van het EPC. (Engineering procurement construction)

Disciplines

PLC

Decommissioning

Multi nv, Orlaylaan 10, 9140 Temse, België - T + 32 (0)3 710 58 10 - F + 32 (0)3 710 58 11 - info@multi.engineering