Project

Neptune

Principal

Geosea

Period

2013

Description

Geosea is een dochterbedrijf van DEME gespecialiseerd in de geotechnische aspecten bij de bouw van renewable energy installaties offshore, zoals b.v. windmolenparken. Zij staan ook in voor de effectieve installatie van deze constructies. Zij hebben hiervoor een eigen vloot van werktuigen ter beschikking.

Voor een nieuw windmolenpark project werd beslist om 3 monopiles per run te installeren met jack-up barge Neptune. Bij het positioneren op locatie werd een probleem vastgesteld. Men slaagde er niet in het platform volledig op te jacken ondanks 100% hydraulisch vermogen. Multi werd gecontacteerd om een inspectie en onderzoek uit te voeren en verder technisch advies te verlenen.

Deze opdracht werd uitgevoerd door een aantal project ingenieurs. In eerste instantie werd aan boord een inspectie uitgevoerd. Er werd een lightweight survey uitgevoerd om te controleren of het werkelijke gewicht van platform en lading overeenstemde met de aannames. De bevindingen van deze inspectie werden samengevat in een zgn. Lightweight survey rapport. Uit dit inspectierapport bleek geen afwijking met de vooraf berekende gewichten.

Bij verder onderzoek werden een aantal mogelijke oorzaken bekeken en berekend. Op basis van de uiteindelijke conclusies werden een aantal aanbevelingen geadviseerd door Multi.

Op basis van het technische verslag van Multi en de aanbevelingen slaagde de opdrachtgever er in om alsnog de vooraf bepaalde installatieprocedure waar te maken zodat tijdens het verdere verloop van dit project geen vertraging optrad.

Disciplines

PLC

Operations & Maintenance

Multi nv, Orlaylaan 10, 9140 Temse, België - T + 32 (0)3 710 58 10 - F + 32 (0)3 710 58 11 - info@multi.engineering