ELIA | Investeringsplan

Algemene info

 • Opdrachtgever: Elia Engineering
 • Periode: 2013 - 2016

Omschrijving

| De betrouwbaarheid van netwerken garanderen


Als transmissienetbeheerder van België, is Elia verantwoordelijk voor het transporteren van elektriciteit doorheen het hele land. Dit betekent dat ze een sleutelrol spelen in het welzijn van onze samenleving, in de ontwikkeling van onze economie en in de decarbonisering van de energiesector.

De projecten van Elia maken onderdeel uit van een investeringsplan 2013 -2016 met als doel de vervanging van het 36kV en 70 kV netwerk en dit om de betrouwbaarheid te kunnen garanderen van deze netwerken in het licht van een steeds grotere decentralisatie van de productie op basis van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

Ook de oprichting van nieuwe onderstations om een belastingsoverdracht van het 36-70 kV netwerk naar het 150 kV netwerk mogelijk te maken maakt deel uit van de benadering die aan de grondslag van het investeringsprogramma ligt. Vernieuwing van kabels en het installeren van nieuwe en bijkomende transformatoren maken hier onderdeel van uit.

Om de aanpassingen aan het netwerk mogelijk te maken dienen ook in de bestaande sites de nodige structurele werken uitgevoerd en bouwkundige constructies aangepast of nieuw opgericht. Deze bouwkundige werken variëren van funderingen voor masten over brand- en geluidsmuren of uitbreidingen van opvangkuipen tot verbouwingen en nieuw ontworpen relaiszalen en hoogspanningsgebouwen.
Vaak gaat dit gepaard met een volledige hertekening van de lay-out van de site en de directe infrastructurele omgeving.

Wat MULTI deed in dit project

| Soepele en gecontroleerde aanpassingen dankzij BIM

Voor het ontwerp en de uittekening van een aantal van deze constructies heeft Elia beroep gedaan op de gespecialiseerde teken- en stabiliteitskennis van MULTI.engineering.

MULTI.engineering werd door Elia aangesproken voor het verder uitwerken van de door hen ingeleide bouwaanvraagdossiers tot uitvoeringsdossiers, klaar voor aanbesteding.
Deze opdracht omvat drie aspecten:

1. De volledige stabiliteitsstudie, inclusief funderingen, met rekennota
2. De opmaak van het tekendossier, in bijzonder:

  • De volledige uittekening van de lay-out van de site en alle ondergrondse en bovengrondse leidingen en technische uitrustingen
  • De plans, aanzichten, doorsneden en details van alle bouwkundige constructies en inrichtingen
  • De bekisting- en wapeningsplans met buigstaat.

  3. De samenstelling van het lastenboek en meetstaat

  De voordelen van BIM georiënteerde tekenpakketten situeren zich vooral in soepele en gecontroleerde aanpassingen gedurende het ontwerpproces en de mogelijkheid om uitvoeringsgerichte constructietekeningen te bezorgen aan de contractors, zoals werkhuistekeningen van staalconstructie