BESIX | Spoorwegbrug

Algemene info

  • Opdrachtgever: Besix
  • Periode: 2017 – 2018

Omschrijving

| Een nieuwe, brede spoorwegbrug over de Blankenbergse Steenweg

Actief sinds 1909, is de Groep BESIX over de jaren heen gegroeid tot een multidisciplinair bedrijf met een toonaangevende positie op de markten waarin het actief is: bouw, vastgoedontwikkeling en concessies.

Besix treedt in Brugge op als hoofdaannemer voor de bouw van een nieuwe, bredere spoorwegbrug over de Blankenbergse Steenweg. De bouw van de nieuwe landhoofden en de plaatsing van de nieuwe stalen brug zijn zo gefaseerd dat de onderbreking van het spoorverkeer tot twee weekends beperkt blijft.

Wat MULTI deed in dit project

| Geen conflicten dankzij een intelligent 3D model

Multi staat in voor de opmaak van alle bekistings- en wapeningstekeningen voor de bouw van de brug. Het betreft tekeneningen van prefabbalken (350 ton), funderingszolen, betonwanden en grondkerende elementen.

Multi diende de aanbestedingstekeningen te vertalen naar bekistings- en wapeningstekeningen voor uitvoering van de betonelementen. De volledige landhoofden werden in 3D gemodelleerd in Tekla waarna de wapening (eveneens in 3D) werd ingetekend. Gezien de complexe fasering was het bij de modellering van de wapening belangrijk om rekening te houden met de opeenvolgende stortfasen en bijgevolg de positionering van couplers en wachtwapening.

Het zwaartepunt van het project lag bij het uittekenen van de 350 ton zware prefabbalken. Deze balken werden door Besix tot op 1cm nauwkeuring ingereden met behulp van SPMT’s. Alle instortvoorzieningen voor de mobilisatie van deze balken werden eveneens door Multi ingetekend.

Voordeel voor de klant

Het tekenwerk werd uitgevoerd door de designers op onze bouwafdeling in Temse. De uitwerking in 3D zorgde ervoor dat conflicten tussen wapening, ingestorte buizen, ankers en ingestorte staalplaten werden vermeden.

Het intelligente 3D model kan via een viewer geconsulteerd worden en geeft extra informatie bij de tekeningen. Zo kan er eenvoudig gezocht worden op staafkenmerk en kunnen de eigenschappen van alle gemodelleerde elementen (betonvolumes, gewichten, zwaartepunten, staafdiameters,…) opgevraagd worden.

Dit is bij complexe en zwaar gewapende betonelementen een onmiskenbaar voordeel en zal bij volgende projecten steeds meer worden toegepast.