VTI BRUGGE | Nieuwbouwproject

Algemene info

  • Opdrachtgever: AG Real Estate
  • Periode: 2016 - 2021

Omschrijving

| Nieuwbouw ter vervanging van gedateerd gebouw

Scholen van Morgen is een publiek-private samenwerking (PPS) tussen AG Real Estate, BNP Paribas Fortis en de Vlaamse overheid.

Het programma omvat het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van 182 scholenbouwprojecten, via DBFM Scholen van Morgen nv.

Voor het Vrij Technisch Instituut Brugge wordt een complete nieuwbouw ter vervanging van de huidige campus in de Boeveriestraat ontworpen en gebouwd.

De huidige schoolgebouwen in de Boeveriestraat dateren deels van voor 1920 en deels van tussen 1920 en 1970. De gebouwen voldoen niet meer aan de huidige normen inzake functionaliteit, energetische voorschriften, brandveiligheid, milieueisen, toegankelijkheid van mindervalide personen en levering van goederen.

De nieuwe campus moet de moderne inzichten voor het secundair onderwijs vertolken, zowel op vlak van opleiding in nieuwe en duurzame technieken als op vlak van de pedagogische processen. Een bijkomend facet is dat het "avondonderwijs" evolueert naar volwassenenonderwijs, waarbij de cursussen meer en meer overdag plaatsvinden. Het bestaande gebouw in de Boeveriestraat wordt afgebroken na de verhuizing naar de nieuwbouw.

De nieuwbouw zal plaats bieden aan de afdelingen mechanica, elektriciteit, garage, carrosserie, theoretisch technische richtingen en de bijbehorende 1e graad. Ook het internaat en het volwassenenonderwijs worden erin ondergebracht.

| Architecturaal zoekt het gebouw de connectie op met zowel de industriële context van de site als met het nabijgelegen stadscentrum van Brugge.


De nieuwbouw van 17.500 m² bestaat uit één gebouw waar een binnenstraat het in 2 zones verdeeld. In de zuidzone worden alle ateliers en leslokalen voorzien, in de noordzone komen de refter, de sporthal en het internaat. Het gebouw is gestructureerd op basis van een grid van 7m20 x 7m20, dit geeft het een grote flexibiliteit zodat het aan de evoluerende onderwijsbehoeften kan worden aangepast.


Wat MULTI deed in dit project

| Project Management van het ontwerptraject voor de afgevaardigd bouwheer.

Begeleiden van de opstart van het project met de opmaak van de projectdefinitie tot de aanbesteding aan de aannemers.

  • Organisatie minicompetitie voor aanstelling architect-basisteam
  • Sturen en organiseren ontwerpvergaderingen
  • Nazicht van de ontwerpdossiers
  • Aanstellen van externe adviseurs
  • Overlegmomenten met overheden