AG REAL ESTATE | ZoWe Verpleegkunde

Algemene info

  • Opdrachtgever: AG Real Estate COPiD
  • Periode: D&B fase voltooid, Maintain fase ongoing.

Omschrijving

| Een oplossing voor een tekort aan middelen voor scholenbouw

Scholen van Morgen is een publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse overheid enerzijds en AG Real Estate en BNP Paribas Fortis anderzijds, samen gestructureerd via DBFM Scholen van Morgen nv.
Het programma omvat het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van 182 scholenbouwprojecten.
AG Real Estate treedt op als afgevaardigd bouwheer.
Elke School van Morgen is een uniek project, gebaseerd op de lokale noden en visie, en beantwoordt aan alle moderne eisen qua duurzaamheid, comfort en flexibiliteit.

Achtergrond

Wegens het grote tekort aan middelen voor scholenbouw, is de Vlaamse overheid op zoek gegaan naar een alternatieve manier om de lange wachtlijst in te korten. De inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur via een PPS-constructie werd zo in het leven geroepen en in 2006 per decreet vastgelegd.
Na een openbare aanbesteding om de private partner te selecteren, heeft de overheid de inhaaloperatie in 2009 gegund aan de toenmalige Fortis-groep. De publieke en private partners richtten vervolgens samen DBFM Scholen van Morgen nv op, de vennootschap die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de inhaaloperatie.

| 182 nieuwbouw- en renovatieprojecten

Vooraf werd door de overheid een lijst van scholen opgesteld die tot dit unieke programma konden toetreden. Zo werd een gesloten portefeuille samengesteld van 165 projecten, goed voor 200 schoolgebouwen, waarvan 90% nieuwbouw en 10% renovatieprojecten. In juli 2016 werden vervolgens 17 extra projecten geselecteerd voor deelname aan het programma. Door de verlaging van de btw op scholenbouw van 21% naar 6% kwam immers 160 miljoen euro vrij om extra scholenbouwprojecten uit te voeren binnen hetzelfde DBFM-programma Scholen van Morgen. Dat brengt het totale aantal op 182 nieuwbouw- en renovatieprojecten.

De scholen worden gebouwd volgens de DBFM-formule. Dat betekent dat DBFM Scholen van Morgen nv instaat voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het 30-jarig onderhoud van de schoolgebouwen (Maintain). Tijdens deze periode van 30 jaar betaalt het schoolbestuur jaarlijks een beschikbaarheidsvergoeding. Na afloop wordt het gebouw zonder bijkomende kosten overgedragen aan het schoolbestuur.

Project ZoWe verpleegkunde

| Hier worden jongeren opgeleid tot gegradueerde verpleegkundigen

Het project omvat de nieuwbouw van een school voor ZoWe verpleegkunde.

Het nieuwe opleidingscentrum is gelegen in de Barrièrestraat vlak aan het station in Sint-Michiels. De kern van het opleidingscentrum bestaat uit een open leercentrum en vaardigheidscentrum. Een multifunctionele ruimte biedt plaats voor ontmoetingsmomenten en organisatie van vormingsdagen en voordrachten. De praktijk lokalen werden ingericht zoals een ziekenhuis omgeving (de kamers, zaal en intensieve zorg, woon- en zorgcentrum omgeving en tenslotte de thuiszorg omgeving).

Het bouwproject heeft een totale oppervlakte van 3 539 m², waarvan 3 419 m² klas- en praktijklokalen rond een open leercentrum, een refter en 120 m² technische ruimte.

Geurst & Schulze Architecten staan in voor alles omtrent het Design. Uitvoering en onderhoud zijn in handen van THV Jan De Nul - Van Laere.

Wat MULTI deed in dit project

| Kwaliteit en planning

Expert Jan was een van de projectmanagers die vanuit MULTI werd ingezet in het Project Management team van AG Real Estate COPiD.

Het maintenance management werd door expert Tom opgenomen vanaf de voorlopige oplevering.

Onze expert Jan heeft vanaf het begin tot aan de opleveringsfase het project begeleid aan de bouwzijde. Hij bracht het project mee tot stand en zorgde voor de coördinatie tussen het architectenbureau, studiebureaus en bouwheer om zo tot een correct lastenboek te komen.

In de uitvoering zorgde hij ervoor dat de kwaliteit en de planning gerespecteerd werd en het budget onder controle bleef.

Na de uitvoering werd de taak overgedragen aan onze expert Tom die het maintenance management heeft opgestart. Hierbij fungeert hij als contactpersoon voor de op- en navolging van alles wat met het gebouwbeheer te maken heeft.