civiele techniek

Civiele techniek, ook weg- en waterbouwkunde genoemd, is een erg brede term. In Nederland wordt dit op grote schaal toegepast.

De bouw van wegen, bruggen en alle andere technieken gerelateerd aan mobiliteit vallen hieronder.

Het is van groot belang dat alles goed bereikbaar is. Daarom is een goed onderhouden wegennet essentieel. Hierbij zijn niet alleen de wegen zelf belangrijk, maar ook alles wat daarmee verbonden is. Hieronder vallen eveneens waterwegen en alle toebehoren.

Ook de ondergrondse infrastructuur zoals bijvoorbeeld metrotunnels en riolering maken deel uit van de civiele techniek.

MULTI.engineering bood al bij verschillende projecten in de civiele techniek ondersteuning. Onze engineers deden ruime ervaring op als onder andere ontwerpmanagers, constructeurs, BIMmers, system engineers, tender managers, asset managers en facility managers. Ze staan klaar om ook bij jouw project hun expertise te delen.

Op zoek naar een specialist om jouw project te ondersteunen?
Neem contact op via onderstaand formulier.

Je ontvangt snel een antwoord