VOLVO | Body Handling

Algemene info

Opdrachtgever: Volvo

Periode: 2018 - 2019

Omschrijving

| Wagens uitgerust met hoogtechnologische innovaties

Volvo begon in 1927 auto’s te maken in Zweden. Sindsdien volgden aan de lopende band wagens uitgerust met hoogtechnologische innovaties. Volvo Car Gent is één van de hoofdfabrieken van Volvo Cars. De fabriek in Gent bouwt de Volvo V40, V40 Cross Country, XC40 en V60.

Body Handling omvat het opnemen, verplaatsen en positioneren van de body van de wagen. Dit gebeurt via speciaal hiervoor voorziene gaten in de bodemplaat van de wagenbody. Deze punten zijn specifiek voor een bepaald wagenplatform.
De Volvo V40 en XC40 worden op een ander platform gebouwd dan de V60. Onze expert stond in voor de praktische uitrol van de Bodyhandling systemen in de eindassemblage.

Body Handling omvat 3 grote groepen:

In de robotstations wordt de wagen gelift op een set pinnen die de wagen op een gekende positie brengen. Zo kan de robot zijn taak doen, zonder extra metingen. Dit elke 60 seconden, met een nauwkeurigheid in tienden bereik, en met een beschikbaarheid van 99,5%. De grote uitdaging is dat de wagens heel wat varianten hebben en dat deze allen gevalideerd moeten worden, zowel bij het ontwerp als tijdens de uitvoering.

Verder zijn er de skids, hangers en paletten, die een transportfunctie hebben. Deze vormen als het ware de vertaling van de standaard conveyor naar de specifieke modellen. Omdat dit equipment een lange weg aflegt moeten de oplossingen gevalideerd worden bij elke installatie die contact maakt met de wagen.
De uitrusting mag ook de montage van de verschillende onderdelen op de verschillende modellen niet hinderen. Verder is ergonomie hier een belangrijk aandachtspunt.

Als laatste zijn er de overnamestations. Deze zetten het koetswerk over van het ene equipment naar het andere. Deze stations moeten de body correct en redundant herkennen, het bodyhandling equipment correct voorbereiden en deze actie aan een scherpe cyclustijd afwerken. Dit met een beschikbaarheid van 99,9%.

Wat MULTI deed in dit project

| Ontzorging

Volvo Car Gent maakt voor elk station een eerste theoretische benadering. Onze expert brengt deze theoretische benadering in praktijk.

Hij stuurt ook het volledige proces aan, van het opstellen van lastenboeken over ontwerpopvolging en validatie tot de uitvoering, oplevering en documentatie. Dit zowel mechanisch, elektrisch en softwarematig.

Voordeel voor de klant

Ontzorging. Terwijl externen zich over de welomschreven opdrachten buigen krijgen de eigen mensen meer tijd vrij voor de heel specifieke taken die bij een introductie horen.