THV KIELDRECHTBRUGGEN | Kieldrechtbruggen

Algemene info

  • Opdrachtgever: THV Kieldrechtbruggen (Aelterman, Fabricom, Hye)
  • Periode: 2017 – 2018 – 2019

Omschrijving

Om de verkeerdoorstroming in de Antwerpse haven te optimaliseren

De Kieldrechtsluis is met haar afmetingen van 500 m lengte tussen de sluisdeuren en een breedte van 68 m vandaag de grootste sluis ter wereld.
De sluis heeft aan beide uiteinden twee basculebruggen waarvan het tegengewicht beweegt in een brugkelder.
Bij de bouw van de sluis waren er al twee extra brugkelders voorzien, één aan elk uiteinde van de sluis.

In de zomer van 2017 startte de tijdelijke handelsvennootschap Aelterman – Hye – Fabricom met de bouw van twee nieuwe basculebruggen.

De bruggen werden volledig voorbereid op de terreinen van Aelterman aan het Kluizendok in Gent. Na minder dan twee jaar werden de bruggen via pontons naar Antwerpen getransporteerd om daar gemonteerd te worden over de Kieldrechtsluis.

Wat MULTI deed in dit project

Globaal kwaliteitsmanagement en BIM management


MULTI.engineering nam binnen dit project twee rollen op. De eerste bestaat uit het globale kwaliteitsmanagement op basis van de kwaliteitsplannen van de drie partners in de THV.

Daarnaast voerde ons Ingenieursbureau Fraeye & Partners het BIM management uit, zijnde het in één model samenbrengen van de 3D-scan, het staalmodel van de brug, de civiele werken en de elektromechanica. Dit model wordt gebruikt voor clash detectie en communicatie richting klant.