Volledig plant design

Piping & Mechanical engineering interfereert meestal met andere disciplines zoals civiel en structuurontwerp. Dankzij zijn multidisciplinaire knowhow en korte communicatielijnen is MULTI.engineering in staat al deze raakvlakken perfect te managen en complexe plant design projecten vlot te doen verlopen.

PINGPONGEN IS MAKKELIJKER

Wanneer bij plant design een piping routing conflicteert met de staalstructuur kan het ge-pingpong tussen ingenieurs beginnen. De een bewaakt de ruimte en support voor de leidingen, de ander houdt toezicht op de stabiliteit van de constructie. Bij MULTI.engineering zitten deze ingenieurs onder 1 dak, wat de communicatie aanzienlijk vergemakkelijkt. Niet alleen wat de afstemming voor civiele ontwerpen en staalconstructies betreft, maar ook voor HVAC en E&I. “Afhankelijk van de inhoud van het project, neemt één van de ingenieurs de lead en de verantwoordelijkheid voor het hele project”, zegt Piping Engineer Dedy Mulyana. “Samen komen we tot de beste oplossing.”

COMMUNICATIE OP DRIE NIVEAUS

De intensieve communicatie bij plant design vindt overigens niet alleen binnen MULTI.engineering zelf plaats, maar ook met de klant. Meer bepaald op 3 niveaus. Nicolas Van Goeye: “Onze ingenieurs voeren quasi dagelijks overleg met de technische mensen van de klant en houden op geregelde tijdstippen een meeting over de voortgang in het project. Onze project manager beraadslaagt regelmatig met de project manager van de klant en ook op directieniveau worden nauwe contacten onderhouden om eventuele toekomstige problemen op tijd te signaleren en samen te tackelen. Complicaties voorkomen werkt veel vlotter dan achteraf te moeten discussiëren over vertragingen en zaken die zijn fout gelopen.”

3D CRUCIAAL

Vaker nog dan greenfield plant design is de industrie vragende partij om bestaande plants te wijzigen of uit te breiden. Het liefst terwijl de bestaande installaties maximaal in gebruik blijven. “Bij oude plants is er dan vaak reverse engineering nodig omdat niemand nog een idee heeft van hoe de piping precies in elkaar zit. Er zijn alleen maar handgetekende en weinig accurate 2D-schetsen van de installatie beschikbaar.”
3D-scanning en hermodellen op basis van point cloud bieden in dit soort situaties een enorme meerwaarde. Met een 3D-scan wordt de beschikbare ruimte haarfijn in kaart gebracht en gedocumenteerd. Op basis daarvan gebeurt het plant development, maar kan ook de ontmanteling van de bestaande installatie gepland worden, het transport van groot equipment en de installatie. “Het gebruik van 3D-scanning en -design verkort de montagetijd, verkleint het risico op fouten en heeft daardoor minder impact op het productieproces

OOK VOOR MARITIEM & OFFSHORE
MULTI.engineering beoefent de Piping & Mechanical discipline als sinds 1996 in Maritiem & Offshore. Maar ook voor industriële toepassingen, meer bepaald in het kader van plant design, komt onze knowhow omtrent pijpleidingenbouw intussen aardig tot zijn recht.


SOFTWARE VOOR PLANT DESIGN
Bij plant design gebruikt MULTI.engineering onder andere de volgende softwareprogramma’s:

  • Plant 3D: voor piping design
  • Inventor: voor mechanical design
  • ReCapTM + Point Cloud: voor 3D-scanning lessen en hermodellen van bestaande plants. | Navisworks: visualiseert volledige projecten binnen één model en signaleert clashes.
  • CAESAR II: pipe stress analyses
  • Tekla: 3D-tekensoftware voor staalbouw en betonbewapening
  • CADmatic: de referentiesoftware voor maritieme projecte